WARTE UWAGI
Home / ARCHIWUM

ARCHIWUM

W nowej roli…

Pół roku mija od dnia, gdy zostałem wybrany do składu Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Ponieważ nie miałem wcześniej okazji podziękowania Koleżankom i Kolegom za okazane mi zaufanie, czynię to teraz – serdecznie Wszystkim dziękuję! To niewątpliwie sukces Łódzkiej Izby Adwokackiej. Pamiętajmy, że od kilku lat nie mieliśmy – z wyjątkiem ...

Czytaj więcej

Kilka myśli o nieobecności…

1. Po raz pierwszy odkąd złożyłem ślubowanie na aplikacji adwokackiej, nie będę na zgromadzeniu Izby. Dlaczego? Na kongresie, na którym chcą się spotkać wszystkie zawody prawnicze, nie powinno brakować adwokatów. Mamy ambicje, by nasze łódzkie środowisko było w awangardzie tego, co dobre w adwokaturze – a na kongresie rozmawiać będziemy ...

Czytaj więcej

Kto polubi Konstytucję?

III Edycję Tygodnia Konstytucyjnego organizuje 28 maja–4 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Trwający od pewnego czasu kryzys wokół wartości konstytucyjnych, ich treści i charakteru, ma także swoje dobre strony. Należy do nich wzrost zainteresowania Konstytucją i jej normami. A polska Ustawa zasadnicza do niedawna nie była aktem prawnym ...

Czytaj więcej

Tydzień Konstytucji w szkołach

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest od 28 maja do 4 czerwca 2017 r. Tydzień Konstytucyjny ...

Czytaj więcej

Arbitraż międzynarodowy

Adwokaci oraz aplikanci mogli 6 kwietnia zapoznać się z tematyką arbitrażu międzynarodowego i wysłuchać wykładu adwokata Jarosława Pączka – arbitra międzynarodowego; oraz krótkiej prelekcji prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomira Cieślaka – wiceprezesa Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Wykłady poprzedziły przemówienia dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego ...

Czytaj więcej

Przemoc domowa – wielki problem czy margines?

Nagłośniona ostatnio w mediach sprawa przemocy w domu pewnego radnego z Bydgoszczy wywołała publiczną dyskusję na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Głos zabierały m.in. osoby działające w organizacjach pozarządowych, zajmujących się na co dzień udzielaniem pomocy osobom doświadczającym agresji. Poruszając kwestię przemocy wobec kobiet w Polsce, wielokrotnie spotykałam ...

Czytaj więcej

Płeć coraz mniej słaba…

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. „Kobiety w biznesie” to panel dyskusyjny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w którym uczestniczyłam 12 maja. Zasiadło przede mną grono kobiet sukcesu, dla których „chcieć to móc”, a ich życiowym mottem jest „kobieto, uwierz w siebie…” Prelegentki to pięć pań: Aleksandra Klich, zastępczyni redaktora naczelnego ...

Czytaj więcej

Salon Mediatora – praktycznie

W roku 2016 r., krótko po zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, powołana została do życia Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jednym z podstawowych jej zadań było opracowanie i realizacja planu współdziałania adwokatów – mediatorów zrzeszonych w naszej Izbie z środowiskiem sędziowskim. Została nawiązana ścisła współpraca z Sądem Okręgowym ...

Czytaj więcej