Home / ARCHIWUM / Wydanie 61 / To adwokat powiedział mi, że… (adwokatura łódzka w działaniach CSR)

To adwokat powiedział mi, że… (adwokatura łódzka w działaniach CSR)

Budowanie wizerunku nie jest proste. Tym bardziej wizerunku zawodu tak specyficznego jak adwokacki. Gdy w 2014 r. adwokatura łódzka jako pierwsza w kraju wdrażała autorską strategię wizerunkową, szczególną uwagę poświęciła tzw. działaniom CSR, stawiając na społeczne zaangażowanie adwokatów, budowanie wizerunku adwokata–edukatora przyjaznego ludziom; profesjonalisty niosącego pomoc prawną; uczestnika życia społeczności lokalnej.

janik

Nigdy nie jest za wcześnie ani za późno, by wiedzieć – wybierając takie hasło przewodnie Izba Łódzka w październiku 2014 r. rozpoczęła pionierski program edukacji prawnej skierowanej do młodzieży szkolnej oraz seniorów. Cel był prosty – adwokat-edukator, w świadomości odbiorcy źródło trudnej, ale niezwykle istotnej wiedzy prawnej; przyzwyczajanie społeczeństwa, że prawo trzeba znać, a ekspertem w tej dziedzinie jest adwokat.
Pierwsze kroki ORA w Łodzi skierowała do młodzieży ponadgimnazjalnej; zareagowało 12 szkół, z czego w 2014/2015 do akcji przystąpiła połowa. Poźniej zgłaszały się także gimnazja. Izba Łódzka zaczęła być zapraszana jako partner przy organizowaniu programów edukacyjnych. Zawarto porozumienie między ORA w Łodzi i prezydentem Zgierza w sprawie programu edukacyjnego „Rozumieć Prawo”, zajęcia prowadzone są w czterech szkołach. Obok Zgierza z powodzeniem akcja realizowana jest też w Łasku i Zduńskiej Woli. Zajęcia były w 12 szkołach, dla 4 tys. uczniów w wieku 13-19 lat, ale także ich rodziców. Zajmowano się tematami: „Przemoc w szkole i w internecie”, „Pierwsza umowa o pracę”, „Odpowiedzialność za czyny nieletnich”, „Odpowiedzialność na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.
Akcja edukacyjna to także działania skierowane do seniorów. Podjęliśmy współpracę z Towarzystwem Aktywności Kreatywnej w Łodzi. Adwokaci prowadzą zajęcia dla seniorów z praw pacjenta, prawa spadkoweego, na temat osób starszych jako ofiar przestępstw. Po zajęciach prowadzone były bezpłatne porady prawne dla osób w nich uczestniczących.
Program edukacji prawnej, choć to znaczące pole działań CSR Izby Łódzkiej, nie stanowi jedynej aktywności społecznie odpowiedzialnej ORA w Łodzi.
Izba Łódzka prowadzi działania pro bono – oprócz udziału w cyklicznych akcjach centralnych (Europejski Dzień Prawnika, Szlachetna Paczka, Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych) – świadczy stałą pomoc prawną najbardziej potrzebującym, a od maja 2015 r. także w ramach porozumienia podpisanego przez dziekana ORA w Łodzi oraz prezydenta Zgierza „Adwokaci dla Zgierza”.
Adwokatura łódzka stale śledzi działania lokalne i angażuje się w organizowane akcje. Adwokaci z ORA w Łodzi włączyli się w coroczną kwestę na Starym Cmentarzu, gdzie adwokaci obok przedstawicieli władz miasta, artystów, dziennikarzy zbierali fundusze na renowację zabytków cmentarza.
Czasami na pytania z przymrużeniem oka: „jak zalegalizować sklep z drożdżówkami?”, po bardzo poważne: „czy mam prawo wybrać rodzica, z którym chcę mieszkać po rozwodzie?” – odpowiadają adwokaci Izby Łódzkiej podczas zajęć. Uczestnicy wychodzą z nich ze świadomością, że to „Adwokat powiedział mi, że …” – to najlepsze podsumowanie dotychczasowych działań CSR.
Za każdym powodzeniem stoją ludzie, dlatego w imieniu Komisji ds. Edukacji Prawnej serdecznie dziękuję: dziekanowi ORA w Łodzi, adwokatowi Jarosławowi Zdzisławowi Szymańskiemu; wicedziekanowi, adwokatowi Dariuszowi Wojnarowi oraz członkom Okręgowej Rady Adwokackiej za zaufanie i wsparcie w pracach Komisji; adwokat Annie Głowińskiej za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w realizację działań CSR na terenie Zgierza; adwokat Monice Malinowskiej-Węgrowskiej za zaangażowanie i wkład pracy w rozwijaniu akcji edukacyjnej w Łasku i Zduńskiej Woli; adwokat Monice Szkurłat za koordynację udziału łódzkich adwokatów w kweście na Starym Cmentarzu, członkom Komisji ds. Wizerunku, w szczególności przewodniczącej adwokat Aleksandrze Bierzgalskiej za twórczą „burzę mózgów” i pomoc, a przede wszystkim adwokatom-edukatorom, którzy poświęcając swój czas i wiedzę sprawiają, że akcja edukacyjna cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a zapotrzebowanie na wiedzę prawną zgłaszane jest właśnie do adwokatów.