Home / Meritum / Zmiany w sądach

Zmiany w sądach

Zmiany na stanowiskach prezesów sądów
Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Barbara Pasińska, sędzia Sądu Rejonowego w Pabianicach – powołana z dniem 4 marca 2016 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu, na okres 4 lat.
Sąd Rejonowy w Łowiczu
• Pani Magdalena Piwowarczyk, sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu – powołana z dniem 1 września 2015 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu na II kadencję, mna okres 4 lat.
Sąd Rejonowy w Kutnie
• Pan Paweł Wojas, sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie – powołany z dniem 10 marca 2016 r. do pełnienia funkcji prezesa tego Sądu, na okres 4 lat.
Zmiany na stanowiskach wiceprezesów sądów
Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Lena Durajska, sędzia Sądu Rejonowego w Pabianicach – powołana z dniem 26 marca 2016 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu, na okres 4 lat.
Sąd Rejonowy w Łowiczu
• Pani Anna Czerwińska, sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu – powołana z dniem 1 stycznia 2016 r. do pełnienia funkcji wiceprezesa tego Sądu, na okres 4 lat.
Zmiana na stanowiskach wizytatorów Sądu Okręgowego w Łodzi

• Pan Piotr Augustyniak, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. pełni funkcję wizytatora do spraw karnych,
• Pan Jacek Świerczyński, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 sierpnia 2015 r. pełni funkcję wizytatora do spraw egzekucyjnych,
• Pan Ryszard Lebioda, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 lutego 2016 r. pełni funkcję wizytatora do spraw karnych,
Zmiana na stanowisku Rzecznika Prasowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi

• Pan Paweł Urbaniak, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 grudnia 2015 r. pełni funkcję Rzecznika Prasowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Zmiany na stanowiskach przewodniczących wydziałów, zastępców przewodniczących wydziałów, kierowników sekcji w sądach:
Sąd Okręgowy w Łodzi
• Pani Sylwia Łopaczewska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Cywilnego SO w Łodzi,
• Pani Bożena Rządzińska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 lipca 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego III Wydziału Cywilnego Odwoławczego SO w Łodzi,
• Pan Piotr Cięciwa, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 sierpnia 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego V Wydziału Karnego Odwoławczego SO w Łodzi,
• Pan Leszek Steć, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 lutego 2016 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego VI Wydziału Penitencjarnego SO w Łodzi,
• Pani Dorota Sulińska-Kowalska, sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi – od dnia 1 czerwca 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego X Wydziału Gospodarczego SO w Łodzi,
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Tomasz Kotkowski, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 1 listopada 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego I Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi,
• Pani Ewa Michniewicz-Broda, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 1 stycznia 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej IX Wydziału Rodzinnego i Nieletnich SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
• Pan Paweł Antczak, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 1 października 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
• Pan Artur Wewióra, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – od dnia 17 listopada 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego XVIII Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
• Pan Krzysztof Turbiński, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi – od dnia 1 lipca 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego II Wydziału Cywilnego SR dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
• Pan Mariusz Szczygielski, sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Wizewa w Łodzi – od dnia 3 września 2015 r. pełni funkcję przewodniczącego VII Wydziału Karnego SR dla Łodzi-Wizewa w Łodzi.
Sąd Rejonowy w Pabianicach
• Pani Katarzyna Niedzielska, sędzia Sądu Rejonowego w Pabianicach – od dnia 1 lipca 2015 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącej I Wydziału Cywilnego SR w Pabianicach,
• Pani Marzena Sztajer, sędzia Sądu Rejonowego w Pabianicach – od dnia 4 marca 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej II Wydziału Karnego SR w Pabianicach,
• Pani Katarzyna Huziuk-Muszyńska, sędzia Sądu Rejonowego w Pabianicach – od dnia 1 kwietnia 2016 r. pełni funkcję przewodniczącej IV Wydziału Pracy SR w Pabianicach,
Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego:
Sądu Okręgowego w Łodzi
• Pani Agnieszka Domańska-Jakubowska – akt powołania wręczono 9 czerwca 2015 r.
• Pani Agnieszka Olejniczak-Kosiara – akt powołania wręczono 9 czerwca 2015 r.
• Pani Anna Jóźwiak – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pani Beata Matysik – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pan Andrzej Romek – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Piotr Chańko – akt powołania wręczono 9 czerwca 2015 r.
• Pani Katarzyna Kazuła – akt powołania wręczono 30 lipca 2015 r.
• Pani Iwona Juścińska-Nawrocka – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pani Justyna Kasper – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pan Marcin Białecki – akt powołania wręczono 7 stycznia 2016 r.
• Pani Ewa Król-Lasota – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
• Pan Bartosz Kasielski – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
• Pani Agata Lipińska – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
• Pani Magdalena Mysłowska-Marczak – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
• Pani Anna Braczkowska – akt powołania wręczono 17 listopada 2015 r.
• Pani Agnieszka Wrońska-Machnicka – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
Sądu Rejonowego w Pabianicach
• Pani Katarzyna Huziuk-Muszyńska – akt powołania wręczono 17 listopada 2015 r.
Sądu Rejonowego w Zgierzu
• Pani Agnieszka Adamczewska – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
Sądu Rejonowego w Skierniewicach
• Pani Katarzyna Wielichowska-Opalska – akt powołania wręczono 17 listopada 2015 r.
Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej
• Pani Dominika Dąbrowska – akt powołania wręczono 17 listopada 2015 r.
Sądu Rejonowego w Łęczycy
• Pani Agnieszka Leszczyńska – akt powołania wręczono 11 lutego 2016 r.
Przeniesienia sędziów z innych okręgów do okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi
• Pani Justyna Kowalska, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie – z dniem 1 marca 2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
• Pani Anna Zdziech, sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – z dniem 15 marca 2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
• Pani Monika Smusz-Kulesza, sędzia Sądu Rejonowego w Sieradzu – z dniem 1 lipca 2016 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Ubyli ze stanowiska sędziego:
Sądu Okręgowego w Łodzi
• Pani Grażyna Pawłowska – z dniem 1 listopada 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
• Pan Dariusz Limiera – z dniem 30 lipca 2015 r. – wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
• Pan Sławomir Lerman – z dniem 7 października 2015 r. – wobec powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi,
• Pani Ewa Chałubińska – z dniem 1 lutego 2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
• Pan Andrzej Matusiak – z dniem 1 marca 2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku.
Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
• Pan Marek Kałudzki – z dniem 24 listopada 2015 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku,
• Pan Marcin Białecki – z dniem 29 lutego 2016 r. – wobec zrzeczenia się urzędu sędziego.
Sądu Rejonowego w Zgierzu
• Pani Alina Jaźwiecka – z dniem 21 marca 2016 r. – wobec przeniesienia w stan spoczynku.

Łódź, 12 kwietnia 2016 r.