Home / Szkolenia / Złotouści aplikanci

Złotouści aplikanci

Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich zorganizowała 7 maja ORA w Łodzi. To drugi etap ich zmagań. Pierwszym był etap izbowy, w którym wyłoniono dwóch najlepszych. W Łodzi zmierzyli się aplikanci reprezentujący Izby: Poznańską (Angelika Rucińska, Anna Stróżniak), Zielonogórską (Monika Zjawin, Magdalena Ostrowska), Szczecińską (Bartosz Kazimierczak, Jacek Kępski) i Łódzką (Marta Jęśko, Julia Szkudlarek). Jedynymi aplikantkami z I roku były reprezentantki naszej Izby. Pozostałe osoby to aplikanci II roku.

tiutiunik

W jury zasiedli: przewodniczący, dziekan ORA w Łodzi Jarosław Zdzisław Szymański; adw. Andrzej Zajda (Szczecin), adw. Lech Kochaniak (Zielona Góra), adw. Piotr Binas (Poznań) oraz Agnieszka Kowalska – aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi.
Dziekan odczytał list adw. Krystyny Skoleckiej-Kony do uczestników konkursu, w którym przypomniała ona długoletnie tradycje konkursu i znaczenie słowa mówionego w pracy adwokata. Również dziekan Szymański podkreślał wagę umiejętności właściwego posługiwania się językiem polskim w wystąpieniach publicznych.

Aplikanci występowali we wcześniej wylosowanych rolach procesowych, reprezentując interesy stron na kanwie czterech kazusów opracowanych w oparciu o rzeczywiste sprawy sądowe: dwie karne i dwie cywilne. Wystąpienie każdego uczestnika mogło trwać maksymalnie 20 minut z dodatkowym prawem do repliki w wymiarze 5 minut. Przybyłej dość licznie publiczności kazusy przed wystąpieniami aplikantów przedstawiała adw. Karolina Kołakowska.
Przyszli dziennikarze z lokalnych mediów: „Gazety Wyborczej” i „Dziennika Łódzkiego”. Poziom konkursu był wysoki. Jury po długiej naradzie wskazało laureatów:
• I miejsce – apl. adw. Julia Szkudlarek (Łódź),
• II miejsce – apl. adw. Bartosz Kazimierczak (Poznań),
• III miejsce – apl. adw. Anna Stróżniak (Zielona Góra).

Zdobywcy I i II miejsca zakwalifikowali się do finału konkursu, który odbędzie się jesienią 2016 r. w Krakowie – wystąpi w nim 12 finalistów wyłonionych w konkursach środowiskowych. Rady Adwokackie współorganizujące tegoroczną imprezę ufundowały nagrody pieniężne: I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł i III – 1000 zł. Wydawnictwo Beck ufundowało nagrody książkowe,
Dzień przed zawodami uczestnicy spotkali się w siedzibie ORA z dziekanem i członkami ORA na kolacji, a następnego dnia po konkursie i obiedzie zwiedzali Łódź w towarzystwie przewodnika z wydziału promocji UMŁ. Otrzymali też drobne upominki związane z naszym miastem.