Home / Sport / Integracja – przyszłość adwokatury

Integracja – przyszłość adwokatury

Integracja powinna być jednym z podstawowych celów naszego samorządu. To budowanie całości z części, proces scalania wielu obiektów w strukturę silniejszą i trwalszą od prostej sumy pojedynczych elementów.

szczepaniak

Czy to znaczy, że adwokatura nie jest spójna? Nie tworzy całości? Być może nasz samorząd jest monolitem. Dobrze, gdyby tak było i w wielu kwestiach zapewne jest. Mimo to nie wolno rezygnować z działań integracyjnych! Powinniśmy tworzyć grupę dobrze znających się ludzi, mających wspólne cele i dążących wspólnie do ich realizacji. Nic tak nie łączy jak spotkania, podczas których możemy rozmawiać o wspólnych troskach, o naszych zainteresowaniach, planach życiowych, marzeniach. Tak powstają fundamenty korporacji. A rola działań integracyjnych wzrasta wraz z przyrostem liczby adwokatów i aplikantów.
Oferta imprez integracyjnych samorządu adwokackiego jest bogata. Organizują je: działająca przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Komisja Integracji Środowiskowej, komisje Kultury, Sportu i Turystyki, Klub Motocyklowy Adwokatury Polskiej (KMAP), funkcjonujące przy Okręgowych Radach Adwokackich komisje zajmujące się integracją, kulturą, sportem, rekreacją. Sprzyjają one poznawaniu się środowisk adwokackich z całej Polski.
Łódzka Izba Adwokacka ma duży wkład w integrację środowiska. Właśnie zakończyliśmy ósmy Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów Wiosna Riders 2016 i szósty Ogólnopolski Rajd Rowerowo-Pieszy Wiosna Bike 2016, które odbyły się w Darłowie. Trzeba przypomnieć, że to w Łodzi w 2009 r. odbył się I Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Adwokatów, który zaowocował powstaniem KMAP. Obecnie zlot i rajd są jednymi z większych imprez integracyjnych w kraju. Od 26 do 29 maja nasza Izba będzie organizować najstarszą imprezę integracyjną Palestry, liczące już 38 lat Mistrzostwa Polski Adwokatów w Tenisie. Tym razem rozgrywki odbędą się na kortach w Pabianicach, a zawodnicy z całej Polski 27 maja odwiedzą nasz samorząd.
Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w tym roku odbędzie się w niedzielę 19 czerwca.
We wrześniu w pierwszy piątek miesiąca odbędzie się Ogólnopolska Letnia Spartakiada Prawników, a po niej Ogólnopolski Bal Mistrzów Sportu, organizowany przez naszą Radę (16 września). Będziemy mogli spotkać się, potańczyć i porozmawiać w gronie prawników z różnych stron kraju. Nie zapominamy oczywiście o cotygodniowych treningach pływackich, w sqashu, kometce i piłce nożnej.
Takie spotkania, obok wyjazdów szkoleniowych, konferencji naukowych, sympozjów i seminariów, są okazjami do wymiany poglądów adwokatów i aplikantów. Internet i telefon nie zastąpią osobistych kontaktów!