Home / Szkolenia / Aplikanci ORA z Łodzi się szkolą

Aplikanci ORA z Łodzi się szkolą

redel

Wyjazdowe szkolenie dla aplikantów wszystkich trzech roczników naszej Izby odbyło się 1-2 września 2016 r. – tradycyjnie w Słoku k. Bełchatowa w Hotelu Wodnik.

Wykłady dla I roku z prawa karnego poprowadzili zaproszeni goście, m.in. sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Świecki, wicedziekan, adw. Bartosz Tiutiunik, sekretarz ORA; adw. Sławomir Szatkiewicz oraz zastępca kierownika szkolenia aplikantów ds. karnych, adw. Stanisław Kubiak.
Dla roku II i III wykłady odbywały się częściowo wspólnie i często w formie warsztatów (przedkolokwialnych i przedegzaminacyjnych). Zajęcia prowadzone były m.in. przez sędziów Sądu Apelacyjnego, dr Michała Kłosa oraz Małgorzatę Stanek, dr. hab. Michała Wojewodę, rzecznika dyscyplinarnego ORA, adw. Edmunda Prycę; przewodniczącą Komisji Doskonalenia Zawodowego, adw. Magdalenę Eckerdsorf, przy moim skromnym udziale.
Po piątkowych zajęciach uczestnicy szkolenia mogli odprężyć się podczas uroczystej kolacji i dyskoteki. Przybył również dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, co podniosło rangę wydarzenia. Była też znaczna część kadry dydaktycznej.
Charakter szkolenia pozostał niezmieniony, przede wszystkim poświęcony był tematom pomocnym podczas zbliżających się kolokwiów oraz egzaminu adwokackiego. Nie do przeceniania pozostaje również integracja środowiskowa. Dopisała pogoda, część zajęć można było prowadzić w plenerze.
Jak i dotychczas udało się pogodzić walory dydaktyczne zajęć z towarzysko-integracyjnymi. Koleżankom i Kolegom Aplikantom życzę powodzenia na kolokwiach i egzaminie. Wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom szkolenia dziękuję za udział i miłą atmosferę.