Home / Szkolenia / Nasi na konferencji w stolicy

Nasi na konferencji w stolicy

redel

Izba Adwokacka z Łodzi otrzymała zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję „Adwokatura wobec zmian w prawie cywilnym i karnym”, która odbyła się w dniach 30 września – 2 października w Warszawie. Organizatorami konferencji były Samorząd Aplikantów Izby Adwokackiej w Warszawie oraz czasopismo aplikantów adwokackich „Młoda Palestra” pod patronatem Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Do Warszawy z ramienia łódzkiej Izby pojechali: kierownik szkolenia aplikantów adwokackich ORA mec. Marek Ciupiński, starosta III roku aplikantów ORA, apl. adw. Justyna Kopłaka; apl. adw. Agata Kotwica oraz niżej podpisany, adw. dr Sylwester Redeł, kierownik szkolenia aplikantów adwokackich ORA.
Konferencję otworzył reprezentant Marszałka Sejmu RP prof. Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Przemawiali także m.in. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Zwara, przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rozwoju.Konferencja składała się z dwóch dni paneli tematycznych. Pierwszy dzień rozpoczynał panel cywilny w pięknych wnętrzach Sali Kolumnowej Sejmu RP. Podzielony został na dwa moduły, w ramach których referaty wygłosili przedstawiciele zawodów prawniczych oraz organów władzy wykonawczej. Pierwszy moduł panelu przebiegł pod hasłem: Postępowanie gospodarcze – perspektywy i zagrożenia, zaś drugi został zatytułowany: Wrześniowa nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – e-doręczenia (informatyzacja postępowania cywilnego). Drugi panel – karny – również składał się z dwóch modułów: Nowelizacja postępowania karnego – ustawa z 11 marca 2016 r. Szanse, wyzwania, zagrożenia oraz Tajemnica adwokacka w kontekście zmian legislacyjnych – perspektywy i zagrożenia. W drugim dniu konferencja przeniosła się na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbyły się tu warsztaty tematyczne pod patronatem dziekana wydziału, Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Warsztaty dotyczyły: prawa karnego (Prawo do obrony podejrzanego lub zatrzymanego a obowiązki organów wymiaru sprawiedliwości w tym aspekcie, Czynności obrońcy na początkowym etapie postępowania karnego, Postawa procesowa podejrzanego lub oskarżonego a budowanie strategii obrony w postępowaniu karnym), arbitrażu (m.in. wprowadzenie do prawa arbitrażowego: Czym jest arbitraż. Rodzaje sądów arbitrażowych. Jakie spory mogą być rozstrzygane w arbitrażu), prawa cywilnego (W jaki sposób zabezpieczyć interesy klienta w umowie cywilnoprawnej? Prekluzja dowodowa w świetle art. 207 kpc – fakty i mity). Ostatnim elementem merytorycznym konferencji była dyskusja nt. poszczególnych aspektów szkolenia aplikantów. Organizatorzy przygotowali również bogatą ofertę towarzysko-rozrywkową, gdyż konferencja była świetną okazją do integracji środowiska aplikantów adwokackich z całej Polski – obecnych było ok. 70 aplikantów z 16 Izb Adwokackich. W piątkowy wieczór uczestnicy konferencji zjedli uroczystą kolację, zaś noc z piątku na sobotę mogli spędzić na dyskotece. W sobotę odbyła się jeszcze integracyjna impreza w klubie Syreni Śpiew. To pierwszy w Polsce whisky & cocktail bar z prawdziwego zdarzenia, gdzie goście mogą wybierać spośród stu rodzajów whisky, a wyspecjalizowani barmani na życzenie przygotowują ponad 40 klasycznych koktajli. Niestety z całej oferty nie byliśmy w stanie skorzystać, a w niedzielny poranek po śniadaniu wróciliśmy do domu. Serdecznie dziękuję Koleżankom i Kolegom biorącym udział w konferencji z ramienia Izby Adwokackiej w Łodzi.