Home / ARCHIWUM / Wydanie 63 / Salon Mediatora – praktycznie

Salon Mediatora – praktycznie

fulko

W roku 2016 r., krótko po zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, powołana została do życia Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jednym z podstawowych jej zadań było opracowanie i realizacja planu współdziałania adwokatów – mediatorów zrzeszonych w naszej Izbie z środowiskiem sędziowskim.

Została nawiązana ścisła współpraca z Sądem Okręgowym w Łodzi oraz koordynatorem ds. mediacji SSO Pawłem Filipiakiem, która zaowocowała podpisaniem 28 października 2016 r. – zainicjowanego przez Komisję – listu intencyjnego dotyczącego reaktywacji i organizacji Salonu Mediatora przez prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Krzysztofa Kacprzaka oraz dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego
W zamierzeniach sygnatariuszy listu intencyjnego cykliczne spotkania w Salonie Mediatora stanowić będą platformę wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wiedzy na temat praktycznych rozwiązań dla usprawnienia postępowań mediacyjnych w sądach okręgu łódzkiego. W szerszym kontekście Salon Mediatora ma również na celu propagowanie i upowszechnianie mediacji.

Pierwsze spotkanie Salonu Mediatora odbyło się 27 marca 2017 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, w którym uczestniczyli sędziowie wydziałów gospodarczych oraz mediatorzy. Uczestnicy dyskutowali na temat praktycznych aspektów zastosowania mediacji w sądowych sporach gospodarczych.

Kolejne spotkanie sędziów z mediatorami planowane jest na przełomie maja i czerwca b.r., kiedy z mediatorami spotkają się sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych Sądów Rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia i Łodzi-Widzewa.