Home / ARCHIWUM / Wydanie 63 / Kto polubi Konstytucję?

Kto polubi Konstytucję?

Bartenbach-Byczko

III Edycję Tygodnia Konstytucyjnego organizuje 28 maja–4 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Trwający od pewnego czasu kryzys wokół wartości konstytucyjnych, ich treści i charakteru, ma także swoje dobre strony. Należy do nich wzrost zainteresowania Konstytucją i jej normami. A polska Ustawa zasadnicza do niedawna nie była aktem prawnym cieszącym się dużym zainteresowaniem – nawet wśród prawników!

shutterstock_44730763

Było tak dlatego, że z jednej strony traktowano ją jako pewną oczywistość, niewymagającą komentarza i zbytniej uwagi, pozostającą w tle ustawowych rozwiązań prawnych. Z drugiej strony – jest to akt prawny o dość niskim poziomie komunikatywności. Polska Konstytucja jest długa, skomplikowana i momentami reguluje bardzo szczegółowe zagadnienia w sposób charakterystyczny raczej dla przepisów rangi ustawowej.

Spory o wybitnie politycznym podłożu spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania Konstytucją, pogłębiły świadomość jej rangi i skłoniły wiele osób do gruntownego zapoznania się z jej treścią. Paraliż Trybunału Konstytucyjnego spowodował z kolei wzrastające zainteresowanie dla jednej z podstawowych zasad Ustawy – bezpośredniego stosowania jej przepisów. Zwrócenie uwagi uczniów szkół ponadpodstawowych na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa z uwzględnieniem nadrzędnej roli Konstytucji, będzie jednym z celów kolejnej – trzeciej już – edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w całej Polsce.

28 maja w szkołach, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, rozpoczną się lekcje o Konstytucji i jej stosowaniu prowadzone przez prawników. Jak w ubiegłych edycjach, prowadzący będą uświadamiać uczniom, że ta problematyka nie jest tematem abstrakcyjnym, którym zajmują się jedynie politycy i dziennikarze, lecz ma ogromny wpływ na codzienne życie każdego, także najmłodszego, obywatela. Patronat honorowy nad Tygodniem Konstytucyjnym objął – tak jak poprzednio – rzecznik praw obywatelskich, dr Adam Bodnar, a opiekę merytoryczną nad przygotowaniem scenariuszy zajęć ponownie sprawuje sędzia TK w stanie spoczynku, prof. Ewa Łętowska.

W tym roku w promocję wydarzenia włączyła się także redakcja Kroniki. Planujemy dotrzeć bezpośrednio do jak największej liczby szkół ponadpodstawowych w Łodzi i okolicach, by zachęcić nauczycieli i młodzieży do udziału w Tygodniu.

Po ustaleniu ostatecznej listy prelegentów, zamierzamy zorganizować dla nich spotkanie przygotowujące ich pod względem dydaktycznym do zajęć z młodzieżą. Prowadzenie takich zajęć z młodzieżą wymaga szczególnego podejścia i języka. Tak, aby ważkie treści przekazywano przystępnie i interesująco. Warsztaty dla osób szykujących lekcje o Konstytucji w okręgu łódzkim poprowadzi przed rozpoczęciem Tygodnia prof. UŁ dr hab. Szymon Byczko, a o ich terminie i miejscu zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na profilu ORA Łódź, na Facebooku oraz na stronie internetowej Kroniki.

Nie trzeba przekonywać, że podczas przedłużającego się kryzysu wartości konstytucyjnych, budowanie świadomości prawnej i kształtowanie odpowiedzialnych postaw obywatelskich wśród uczniów jest bardzo istotne! Ubiegłoroczna edycja Tygodnia Konstytucyjnego cieszyła się dużym zainteresowaniem – udział w nim wzięło ok. 33 tys. 880 uczniów z 350 szkół i 380 prawników. Liczymy, że w tym roku liczba chętnych szkół i prelegentów będzie większa.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów z naszej Izby do zgłaszania się do udziału w projekcie. Decyzją dziekana ORA w Łodzi, podjętej w porozumieniu z kierownikiem Komisji Doskonalenia Zawodowego, udział adwokatów z Izby Łódzkiej w wydarzeniu (prowadzenie zajęć w jednej ze szkół i udział w warsztatach mec. Byczki, będzie się wiązał z przyznaniem punktów szkoleniowych). Zachęcamy do zainteresowania Tygodniem Konstytucyjnym państwa dzieci i nauczycieli.

________
Zgłoszenia do 9 maja 2017 r., a formularze na stronach:
Zapisy prawników: goo.gl/forms/gaRLH5RpctETlmxX2

Zapisy szkół: goo.gl/forms/SHXnWKewV76lT5Z53

Kontakt: Stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel: 795 215 089