Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Czytajmy Konstytucję!

Czytajmy Konstytucję!

 

Konstytucja to nie jest uroczysta szata, którą się wyciąga raz na jakiś czas przy jubileuszu, tylko ma być stosowana na co dzień – jak wygodna tweedowa marynarka. Tylko po to, żeby to dostrzec, trzeba umieć ją czytać. I to, co nam doskwiera, to nieumiejętność czytania. Nie mamy problemu z Konstytucją. Nie mamy problemu z obecnością w Konstytucji. Mamy problem z czytaniem Konstytucji.

prof. Ewa Łętowska

Wsłuchując się w diagnozę społeczno-prawną prof. Ewy Łętowskiej, w listopadzie ponownie podjęliśmy wspólnie próbę ogólnopolskiego przyspieszonego kursu czytania Konstytucji.

Już po raz czwarty odbyła się organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy akcja edukacyjna Tydzień Konstytucyjny (#MojaKonstytucja). Przez siedem dni adwokaci, pracownicy organizacji pozarządowych, sędziowie, radcowie prawni oraz przedstawiciele innych zawodów prawniczych spotykali się z uczniami w celu przybliżenia podstawowych założeń i znaczenia Konstytucji. Tym razem do udziału w programie zaprosiliśmy także dorosłych, a prelegenci prowadzili warsztaty m.in. dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku oraz rad rodziców.

Ponad pół tysiąca prawników i prawniczek rozmawiało z przeszło 45 tysiącami osób – dzieci i dorosłych. Tak jak w poprzednich edycjach, projekt objęty został honorowym patronatem rzecznika Praw Obywatelskich. Dr Adam Bodnar przeprowadził zajęcia w jednym z warszawskich liceów. W programie uczestniczyli także przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski i prof. Marcin Matczak. Zwracaliśmy szczególną uwagę na instytucję trójpodziału władzy. Współpracujący z nami prawnicy wyposażeni zostali przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy w materiały dydaktyczne, przygotowane przez Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego i Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS.

Angażując się w ten projekt, wierzymy, że to na prawnikach spoczywa szczególna odpowiedzialność za stan wiedzy obywatelskiej i prawnej Polaków oraz ich postawy społeczne. Dostrzegamy istotne braki w edukacji szkolnej, których uzupełnienie oceniane powinno być jako klucz do stworzenia rzeczywistości społecznej, której uczestnicy stać będą na straży elementarnych zasad i wartości konstytucyjnych, wobec świadomości, że to ich prawa i wolności stanowią przedmiot ochrony ustawy zasadniczej. Staramy się brać udział w edukacji współobywateli, wykorzystując naszą wiedzę i umiejętności na rzecz propagowania bliskich nam wartości demokratycznego państwa prawnego. Jesteśmy przekonani, że przywilej wykształcenia prawniczego i solidarność społeczna obligują nas nie tylko do okazywania rewerencji ustawie zasadniczej, ale nadto do współpracy z innymi uczestnikami życia społecznego na rzecz umocnienia postaw równościowych, wolnościowych i poszanowania Konstytucji oraz wartości europejskich.

Przedstawione poniżej relacje dowodzą, że nasze działania mają sens i budzą zainteresowanie nie tylko wśród prawników, ale także młodzieży i dorosłych spoza naszego środowiska.

Informacje dotyczące kolejnej edycji zostaną umieszczone na stronie Stowarzyszenia: www.stowarzyszenieholda.pl oraz fanpage’u www.facebook.com/stowarzyszenieholda. Więcej informacji uzyskać można również mailowo (pod adresem: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl).

SSR Marzena Korzonek
Młodzież okazała się fantastyczna – zainteresowana i zaangażowana. Byłam zaskoczona poziomem jej wiedzy. Byli naprawdę równym partnerem do rozmowy. Praca na kazusach i luźna forma spotkania okazała się strzałem w dziesiątkę. Zabawna była reakcja na zapowiedź, iż rozdam kazusy. W odpowiedzi usłyszałam –„Co?!”. Udało się jednak zaciekawić młodzież. Na tarczach ocen moich zajęć zobaczyłam w większości 10, a z relacji nauczycieli wiem, że młodzież była zachwycona. To dowód, że zajęcia są bardzo potrzebne i dają dobry rezultat. Już mam zaproszenie na Tydzień Konstytucyjny w przyszłym roku.

SSA Krzysztof Józefowicz
Efektem tego przedsięwzięcia jest nawiązanie stałej i instytucjonalnej współpracy między Zespołem Szkół w Margoninie a Sądem Rejonowym w Wągrowcu. Przewidziane są lekcje prawa w szkole oraz wizyty uczniów w sądzie.

Adw. Michał Bukowiński
(…) dzisiaj poprowadziłem zajęcia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu. Budujące spotkanie z fajnymi, młodymi ludźmi. Zaskoczył mnie wysoki poziom „konstytucyjnej intuicji” uczniów. To z całą pewnością również zasługa kazusów, na co uwagę zwracali uczniowie w końcowej ewaluacji zajęć. Serce rosło, gdy po przedstawieniu kazusu „Mecz”, bez szczególnych podpowiedzi, słyszałem od uczniów, że przecież „sędzia musi być neutralny”, nie może być tak, że „to sędzia pisze dla siebie regulamin”, i że skoro jednego z zawodników się wyklucza, to taka decyzja musi być „uzasadniona”. Przy okazji rozmowy o trójpodziale władzy na pytanie: „Jak myślicie, co się dzieje, gdy nie tylko w meczu, ale w państwie ta sama osoba pisze regulaminy, rozstrzyga, kto regulamin złamał i decyduje o wykluczeniu zawodników?” – dość szybko usłyszałem: „To jest dyktatura!”.

No i jeszcze mój ulubiony wpis z ewaluacji: „Minus: chciałem iść na matematykę, Plus: dowiedziałem się ciekawych rzeczy o Konstytucji”.

Agnieszka Różalska-Kucal
(…) Jeszcze raz dziękuję za możliwość przeprowadzenia zajęć podczas Tygodnia Konstytucyjnego – było wspaniale! Niestety, nie udało mi się zrobić zdjęć, ponieważ tak rozwinęła się dyskusja, że przerwał nam dzwonek. Niemniej, było fantastycznie – kazusy trafiały w gusta uczestników, problematyka trójpodziału władz też bardzo się spodobała. (…)

Radca Prawny Magdalena Syrek
(…) bardzo dziękuję za możliwość poprowadzenia zajęć w Gimnazjum z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP w Krakowie. Młodzież była fantastyczna, otwarta, zaangażowana i chętna do pracy.

Radca Prawny Agata Ibrom
Kolejna edycja za nami i cieszy bardzo, że uczniowie czekają, że pojawimy się kolejny raz w tym liceum i po raz kolejny jesteśmy zachwycone zaangażowaniem nauczycieli i pracą uczniów.

Elżbieta Kurian – nauczycielka
Też liczę na współpracę, z każdym rokiem prawnicy są coraz lepsi, nabywają doświadczenia w pracy z młodzieżą, inicjatywa jest świetna. Moja klasa I LO zakochała się w panu Olgierdzie Rycharskim.

Paweł Szywalski – nauczyciel
Bardzo dziękuję za możliwość udziału naszych uczniów w Tygodniu Konstytucyjnym. Jesteśmy pod wrażeniem samej idei oraz świetnej organizacji. Pan Paweł Czarnecki okazał się znakomitym, doskonale przygotowanym do przeprowadzenia zajęć wykładowcą. Liczymy na kontynuację Państwa projektu.

Katarzyna Jokes – nauczycielka
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam skorzystania z akcji Tydzień Konstytucyjny, mimo tak późnego zgłoszenia! Dwugodzinne zajęcia z około 50. uczniów klas drugich XVII LO im. Młodej Polski w Krakowie poprowadził mec. Kuba Gąsiorowski 17 listopada. Reakcje młodzieży bardzo budujące,„zeznawała”, że było ciekawie i pożytecznie!

Elżbieta Nowak – dyrektorka
(…) w imieniu moich uczniów, nauczycieli i własnym bardzo dziękuję za ciekawe zajęcia i przybliżenie dzieciom tak ważnego dokumentu, jakim jest Konstytucja. Szczególne podziękowania kieruję do pani adwokat Magdaleny Pająk, która wspaniale poprowadziła zajęcia z uczniami (…)

Jolanta Biedka – nauczycielka
(…) bardzo dziękuję za umożliwienie przyjazdu adwokat Joannie Satkiewicz do Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Młodzież była bardzo zadowolona z zajęć i tak naprawdę po raz pierwszy miała możliwość zapoznania się z Konstytucją i jej znaczeniem w codziennym życiu.

Monika Małżeńska – dyrektorka
(…) po raz pierwszy braliśmy udział w tym projekcie i pomysł bardzo nam się podobał. Bardzo zadowoleni jesteśmy ze spotkania z prawnikiem (panem Andrzejem Grabowskim). Kontakt i wszelkie ustalenia przebiegały doskonale, a spotkanie bardzo się naszym uczniom podobało. W imieniu swoim, nauczycieli i uczniów dziękuję za to, że organizują Państwo tę akcję. Na pewno weźmiemy udział w kolejnych edycjach.