Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Łódź i Lyon – wspólna sprawa! Dotyczy prawa…

Łódź i Lyon – wspólna sprawa! Dotyczy prawa…

Uroczyste zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lyonie (RentréeSolennelle) odbyło się 8 grudnia 2017 r. Organizowane jest co dwa lata. W związku z łączącymi Izby więzami przyjaźni i współpracy, dziekan Izby Lyońskiej przesyła do Rady Adwokackiej w Łodzi zaproszenia dla dziekana oraz osób towarzyszących.

Izbę Adwokacką w Łodzi reprezentował dziekan Jarosław Z. Szymański w towarzystwie adw. Bartosza Zacharka – przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą.

Uroczyste zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lyonie ma odmienny przebieg i charakter w porównaniu ze zgromadzeniami Izby Łódzkiej. Nie ma ono przede wszystkim charakteru roboczego. Zgromadzenie stanowi podniosłe zamknięcie i podsumowanie dwuletniej kadencji odchodzącego dziekana oraz Rady Adwokackiej. Jest też świadectwem objęcia funkcji dziekana przez adwokata wybranego (około roku wcześniej) do pełnienia tego zaszczytnego urzędu.

Rentrée Solennelle ma także jednoczyć wspólnotę adwokacką: służy wspomnieniu i pożegnaniu adwokatów zmarłych w minionych dwóch latach, jest okazją do popisów oratorskich, prezentowanych przez jednego lub dwóch adwokatów, rozpoczynających karierę zawodową. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Lyonie jest formą uhonorowania Izb zaprzyjaźnionych, których reprezentanci są proszeni o uczestnictwo w zgromadzeniu w togach. Obecnie Barreau de Lyon współpracuje z ponad 10 Izbami Adwokackimi z całego świata (m.in. z Manchesteru, Filadelfii, Rzymu, Frankfurtu n. Menem).

W grudniu 2017 r. odchodzącym dziekanem, podsumowującym swoją kadencję, była pani mec. Laurence Junod-Fanget, natomiast nowym dziekanem Barreau de Lyon, obejmującym urząd 1 stycznia 2018 r., jest adwokat Farid Hamel. Próbę sztuki retorycznej zaprezentowali młodzi adwokaci Izby Lyońskiej: pani Bérangère Lesne i pan Stanislas François.

Po uroczystości dziekan Izby Łódzkiej, Jarosław Z. Szymański, wręczył pani Laurence Junod-Fanget oraz panu Faridowi Hamelowi grafiki z wygrawerowanymi dedykacjami, przedstawiające łódzkie pałace fabrykanckie. Dziekan ORA w Łodzi uhonorował również albumem poświęconym Polsce mec. Pierre Yves Joly, byłego dziekana Barreau de Lyon, który złożył wizytę w Łodzi w 2014 r., odnawiając współpracę między obiema Izbami.

Izba Adwokacka w Lyonie jest drugą co do liczebności we Francji (3100 adwokatów) po Izbie Adwokackiej w Paryżu (27000). Kobiety stanowią niemal 56 proc. członków Izby Lyońskiej. 27 proc. adwokatów Barreau de Lyon ma kancelarie indywidualne, 35 proc. działa jako wspólnicy spółek adwokackich, 34 proc. jako tzw. współpracownicy (chodzi najczęściej o młodych adwokatów, niebędących w stanie otworzyć własnej kancelarii i działających pod kierownictwem starszych kolegów) oraz 4 proc. jako pracownicy (co we Francji jest dopuszczalne). Pośród adwokatów, wykonujących zawód jako wspólnicy spółek adwokackich, niemal 80 proc. wybiera, nieznaną w polskim porządku prawnym, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wolnych zawodów (Selarl – sociétéd’exercicelibéral
à responsabilitélimitée).

Wieczorem odbyło się przyjęcie w Centrum Kongresowym w Lyonie. Impreza przygotowana była z ogromnym rozmachem, uczestniczyło w niej około 1000 osób. Gospodarze przygotowali też specjalnie dla zaprzyjaźnionych Izb wieczór w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Lyonie.
Podczas pobytu w Lyonie opiekę nad delegacją ORA w Łodzi roztoczyli: przyjaciel naszej Izby, mec. Guy de Foresta oraz adw. Anna Mizerka.