Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Stulecie adwokatury

Stulecie adwokatury

24 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski podpisał dekret o statusie tymczasowym Palestry Państwa Polskiego. Od tego dokumentu rozpoczęła działalność nowożytna adwokatura Polska. W tym roku mija stulecie tego wydarzenia…

Zgodnie z planem NRA zbliżające się obchody będą mieć charakter ogólnopaństwowy, a ich celem jest ukazanie adwokatury jako szczególnego organu ochrony prawnej. Całość będzie objęta patronatem Prezydenta RP. Wydarzeniem kulminacyjnym obchodów będzie nadanie zasłużonym adwokatom odznaczeń państwowych podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie 24 grudnia 2018 r. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez NRA obchody stulecia adwokatury potrwają cały rok 2018 i obejmą:

  • Wydarzenia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym: promocję historii i zawodu adwokata w treściach wyświetlanych w komunikacji miejskiej; komunikaty medialne i inne materiały w telewizjach, internecie, mediach społecznościach; klipy i filmy, w tym stworzenie krótkiego (20–30 min) filmu dokumentalnego; okolicznościowe wydawnictwa książkowe, pamiętniki itp.
  • Uroczystości o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym: bale, koncerty, zloty, rajdy… Planowano podświetlenie na zielono Pałacu Kultury, jednak realizacja stanęła pod znakiem zapytania ze względu na inwestycje w centrum stolicy.
  • Promocja historii adwokatury przez zorganizowanie przez NRA i zainteresowane Izby wystawy dotyczącej stulecia adwokatury w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, stworzonej ze zbiorów NRA oraz wystaw tworzonych przez poszczególne Izby (od maja 2018 r. do września, w czasie największego ruchu w Muzeum II WŚ).

W związku z podjęciem przez naszą Izbę działań upamiętniających stulecie, uchwałą ORA powołano komitet organizacyjny obchodów, w którego składzie znalazło się 28 koleżanek i kolegów. 24 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie komitetu, podczas którego przygotowano wstępny plan działań w Izbie. Zgodnie z propozycją dziekana ORA, najważniejszym punktem obchodów będzie bal adwokacki w czerwcu 2018 r. i połączenie go z wiosennym Zgromadzeniem Izby. Plan zakłada zorganizowanie trwającego przedpołudniem Zgromadzenia, a wieczorem, od ok. godz. 18, uroczystego Balu Adwokatury.

Z początkiem stycznia 2018 r. obchody stulecia w naszej Izbie powinny się rozpocząć od kroków medialnych: uruchomienia strony internetowej oraz akcji w mediach społecznościowych, w prasie i telewizjach promujących adwokaturę i jej historię. Symbolem będzie także podświetlenie siedziby ORA, nawiązujące do obchodów stulecia. Planowane jest otwarcie wystawy poświęconej historii naszej Izby oraz adwokatury łódzkiej.

Do Koleżanek i Kolegów! Apeluję o wypożyczenia pamiątek lub artefaktów z tamtego czasu!

Planujemy też organizację festiwalu filmów prawniczych, koncertów i spotkań okolicznościowych oraz wielu innych imprez.

Serdecznie zapraszam do aktywności i udziału we wspólnym świętowaniu!