Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Wigilijne spotkanie

Wigilijne spotkanie

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia, w tym roku 21 grudnia, spotkaliśmy się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w bardzo licznym, blisko 130-osobowym gronie. Przybyli stali już goście, wśród nich przedstawiciele władz miasta, m.in. prezydent Hanna Zdanowska, władz sądownictwa i prokuratury, a także samorządów zaufania publicznego. Obecny był także ks. Piotr Turek i nowy duszpasterz środowisk prawniczych, ks. prof. Grzegorz Leszczyński.

Po złożeniu życzeń przez dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Jarosława Z. Szymańskiego, podkreśleniu istoty duchowej świąt Bożego Narodzenia, przesłania miłości i pojednania i po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, podzieliliśmy się opłatkiem.

Na uroczystości gościliśmy niezawodną Joannę Łubkowską, która przy akompaniamencie Jakuba Czecha wykonała kilka najpiękniejszych kolęd i pastorałek. Wieczór zwieńczony był uroczystą kolacją i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Wigilia to czasem jedyny dzień w roku, gdy całe rodziny spotykają się przy wspólnym stole. To czas, gdy ustają wojny, zawierane są rozejmy. To czas zadumy, refleksji nad tym, kim dla siebie jesteśmy. Coroczne dzielenie się opłatkiem i spotkanie przedświąteczne w ORA oraz życzenia, które sobie składamy, mają wymiar symboliczny i wrosły na stałe w harmonogram życia izby. Wykonując codzienne obowiązki, często nie mamy czasu na zatrzymanie się, na zwykłą rozmowę, pędzimy do innych spraw. Te kilka godzin przed świętami i szczególna atmosfera dają możliwość miłego spotkania, rozmowy i uważności, której na co dzień bardzo nam brak. I to bez względu na wyznanie czy światopogląd, ponieważ w wigiliach adwokackich uczestniczą koledzy, którzy nie bywają tam tylko ze względu na ich wymiar religijny.

To jeden z tych pięknych zwyczajów, który przetrwał przez lata, bez względu na sytuacje, w jakich bywała adwokatura, bez względu na czasy i spory między nami.