Home / ARCHIWUM / Wydanie 63

Wydanie 63

W nowej roli…

Pół roku mija od dnia, gdy zostałem wybrany do składu Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Ponieważ nie miałem wcześniej okazji podziękowania Koleżankom i Kolegom za okazane mi zaufanie, czynię to teraz – serdecznie Wszystkim dziękuję! To niewątpliwie sukces Łódzkiej Izby Adwokackiej. Pamiętajmy, że od kilku lat nie mieliśmy – z wyjątkiem dziekana – żadnego przedstawiciela w NRA. Listopadowe wybory okazały się dla łódzkich adwokatów ...

Czytaj więcej

Kilka myśli o nieobecności…

1. Po raz pierwszy odkąd złożyłem ślubowanie na aplikacji adwokackiej, nie będę na zgromadzeniu Izby. Dlaczego? Na kongresie, na którym chcą się spotkać wszystkie zawody prawnicze, nie powinno brakować adwokatów. Mamy ambicje, by nasze łódzkie środowisko było w awangardzie tego, co dobre w adwokaturze – a na kongresie rozmawiać będziemy o imponderabiliach. Jeśli w Polsce zabraknie mechanizmów pozwalających na niezawisłe orzekanie przez sędziów, gdyby w sądzie zaczęła decydować ...

Czytaj więcej

Kto polubi Konstytucję?

III Edycję Tygodnia Konstytucyjnego organizuje 28 maja–4 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Trwający od pewnego czasu kryzys wokół wartości konstytucyjnych, ich treści i charakteru, ma także swoje dobre strony. Należy do nich wzrost zainteresowania Konstytucją i jej normami. A polska Ustawa zasadnicza do niedawna nie była aktem prawnym cieszącym się dużym zainteresowaniem – nawet wśród prawników! Było ...

Czytaj więcej

Tydzień Konstytucji w szkołach

Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza adwokatów i aplikantów adwokackich do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego – #MojaKonstytucja, w ramach której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym. Wydarzenie organizowane jest od 28 maja do 4 czerwca 2017 r. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem ...

Czytaj więcej

Arbitraż międzynarodowy

Adwokaci oraz aplikanci mogli 6 kwietnia zapoznać się z tematyką arbitrażu międzynarodowego i wysłuchać wykładu adwokata Jarosława Pączka – arbitra międzynarodowego; oraz krótkiej prelekcji prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomira Cieślaka – wiceprezesa Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Wykłady poprzedziły przemówienia dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego oraz prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej ...

Czytaj więcej

Przemoc domowa – wielki problem czy margines?

Nagłośniona ostatnio w mediach sprawa przemocy w domu pewnego radnego z Bydgoszczy wywołała publiczną dyskusję na temat przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Głos zabierały m.in. osoby działające w organizacjach pozarządowych, zajmujących się na co dzień udzielaniem pomocy osobom doświadczającym agresji. Poruszając kwestię przemocy wobec kobiet w Polsce, wielokrotnie spotykałam się ze zdziwieniem swoich rozmówców. Zdarzyło mi się m.in. usłyszeć, że przecież ...

Czytaj więcej

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wybrane orzecznictwo

Ważniejsze tezy i zagadnienia zawarte w orzeczeniach Sądu Najwyższej, dotyczące przestępstwa znęcania się, zapadłych m.in. na tle ustawy kodeks karny oraz ustawy z 22 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) Stosunek zależności od sprawcy (art. 207 § 1 k.k.) – postanowienie Sądu Najwyższego Izba Karna z 23 lutego 2016 r. sygn. ...

Czytaj więcej

Płeć coraz mniej słaba…

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. „Kobiety w biznesie” to panel dyskusyjny podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w którym uczestniczyłam 12 maja. Zasiadło przede mną grono kobiet sukcesu, dla których „chcieć to móc”, a ich życiowym mottem jest „kobieto, uwierz w siebie…” Prelegentki to pięć pań: Aleksandra Klich, zastępczyni redaktora naczelnego w „Gazecie Wyborczej”; Elżbieta Wojtczak, prezeska agencji reklamowej Communication Unlimited; Joanna Pruszyńska-Witkowska, ...

Czytaj więcej

Kongres Prawników Polskich – bezprecedensowy

Pisząc ten tekst mam świadomość, że do czasu jego ukazania się w druku wiele może się zdarzyć. Być może projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zostanie już przegłosowany. Możliwe, że przyjęta zostanie nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych lub pojawią się inne propozycje, projekty czy informacje w sposób znaczący dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jednak nic, co stanie ...

Czytaj więcej

Salon Mediatora – praktycznie

W roku 2016 r., krótko po zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym, powołana została do życia Komisja ds. Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Jednym z podstawowych jej zadań było opracowanie i realizacja planu współdziałania adwokatów – mediatorów zrzeszonych w naszej Izbie z środowiskiem sędziowskim. Została nawiązana ścisła współpraca z Sądem Okręgowym w Łodzi oraz koordynatorem ds. mediacji SSO Pawłem Filipiakiem, która zaowocowała podpisaniem 28 października ...

Czytaj więcej