Home / ARCHIWUM / Wydanie 66-67

Wydanie 66-67

Refleksja nad jubileuszem

Kronika marszalek

Obchodzimy jubileusz stulecia odrodzonej w 1918 r. Adwokatury Polskiej. Jest to moment satysfakcji z dotychczasowej historii Adwokatury jako instytucji życia publicznego, prawnego porządku Rzeczypospolitej Polskiej, jej dokonań i roli społecznej, ale również powód do zadumy i pogłębionej refleksji na temat obecnej kondycji i przyszłości. Bez zbytniej emfazy, patosu i samouwielbienia, możemy jako członkowie Adwokatury być dumni z jej historii i roli publicznej, jaką ...

Czytaj więcej

media/Adwokat

Kronika adwokat

Czym jest projekt Adwokat, czyli o co chodzi z gazetką reklamową z popularnej sieci sprzedającej sprzęt elektroniczny? Widzieliście kiedyś studnię bez dna? Albo zimne ognie? Jak zwał tak zwał, ale tak właśnie działa projekt Adwokat. A powstał w sposób nieoczekiwany. W zasadzie nie powstał, ale powstaje i rozwija się. Zaczęło się od spotkania kolegium redakcyjnego Kroniki w styczniu ubiegłego roku, na które, wstyd niestety przyznać, przyszedł tylko nasz grafik ...

Czytaj więcej

Czy kobiety są dla siebie dobre?

Kronika kobiety

Czy kobiety są dla siebie dobre? Adw. Paulina Kieszkowska-Knapik: W całej mojej karierze zawodowej spotkałam się raczej z podejściem female power. W dużych, zmaskulinizowanych firmach skutecznie tworzyłyśmy fronty babskie. Widzimy teraz coraz większe zaangażowanie kobiet w ruchy społeczne. To ogólnoświatowy trend. Wydaje się, że u nas to się zaczęło od czarnego protestu. Jak myślisz – z czego to wynika? Wydaje mi się, że wynika ...

Czytaj więcej

Odszkodowanie bez szkody

Kronika odszkodowania

Byłam przekonana, że nie ma adwokata, którego nie denerwowałyby ulotki „profesjonalnej pomocy prawnej” wręczane z uporem przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia. Ale jeden z kolegów wyznał mi kiedyś, że jego nie denerwują. Co więcej – zbiera te ulotki za każdym razem. W jakim celu? Kiedy przychodzi do niego klient żądający pozwania Prezydenta, Unii Europejskiej czy 10 milionów złotych odszkodowania za zwichniętą kostkę – kolega oznajmia ...

Czytaj więcej

Ruch #PayMeToo i ekonomiczne prawa kobiet

Kronika paymetoo

Mimo, że nowoczesne prawo szerzy zasadę równouprawnienia kobiet i mężczyzn, to w Polsce i całej zachodniej kulturze przeważający patriarchalny model rodziny powoduje, że naruszane są ciągle prawa ekonomiczne kobiet. Tradycyjny podział ról kobiet i mężczyzn dokonuje się na podstawie ich uwarunkowań biologicznych i sprowadza się do uznania, że: żona i matka odpowiedzialna jest za sferę emocjonalną, mąż i ojciec sprawuje władzę i podejmuje decyzje. ...

Czytaj więcej

Zawody zaufania publicznego. Jednym głosem!

6 czerwca 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże zawodów, tj. adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych, komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów, ...

Czytaj więcej

Festiwal Filmowy “Masz prawo do Adwokata”

Kronika kino

W tym roku przypada 100-letnia rocznica powstania nowoczesnej adwokatury polskiej. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi postanowiła uczcić tę rocznicę między innymi poprzez organizację Festiwalu Filmów Prawniczych. Przy współudziale Kina Bodo, w którym od marca odbywają się seanse festiwalowe, prezentujemy filmy, w których można zobaczyć adwokata w różnych sytuacjach, miejscach i czasach. Nawiązując do odzyskania niepodległości przez nasz kraj postaraliśmy się, aby ...

Czytaj więcej

Z prac legislacyjnych…

Kronika legislacja

Aktualnie trwają prace nad kilkoma projektami legislacyjnymi, które powinny wzbudzić zainteresowanie samorządu adwokackiego i jego członków. Pokrótce przedstawię te z nich, które uważam za najważniejsze. Kodeks postępowania cywilnego W dniu 25 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Celem projektu zasadniczo jest ochrona informacji niejawnych, ale niejako przy okazji ...

Czytaj więcej

Udało się! O sekcjach praktyków prawa i nie tylko.

Kronika sekcje

Od czasu pierwszej publikacji dotyczącej sekcji praktyków prawa już trochę minęło. Jeszcze w 2014 r. na łamach portalu prawnik.pl ukazał się artykuł „Potrzebne sekcje w warszawskiej ORA”, a następnie kolejny „Adwokaci muszą się dokształcać”. Artykuły ukazały się w czasie, kiedy żywotnie dyskutowano o zadaniach i celach, jakie samorząd adwokacki powinien wypełniać. W tę debatę zaczęli się coraz aktywniej włączać ...

Czytaj więcej

Polki do urn! Stulecie praw wyborczych Polek.

Kroniki polki do urn

Cesarzowi Napoleonowi przypisywana jest ciekawa wypowiedź o udziale kobiet w życiu publicznym: „Kiedy po politycznej walce parlamentarnej wracacie do świątyni domu, dzisiaj spotykacie pokój; w dniu, w którym kobieta zostanie dopuszczona do publicznych urzędów, spotkacie wojnę”. Dobrą ilustracją dawnego podejścia do praw wyborczych tzw. słabej płci mogą być słowa włoskiego prawnika Riccardo Catteneo, który w 1878 r. pisał: W społeczeństwie chrześcijańskim kobieta ...

Czytaj więcej