Home / ARCHIWUM / Wydanie 56

Wydanie 56

O źródłach finansowania zakupu nowej siedziby dla Izby Adwokackiej w Łodzi

Pół wieku temu, nasi koledzy podjęli decyzję o zakupie budynku przy ul. Piotrkowskiej 63. Ulica Piotrkowska wyglądała inaczej. Inne były potrzeby Izby Adwokackiej. Inna była liczba jej członków. Opr. Adw. Dariusz Wojnar Dziś w dalszym ciągu wyróżnia się od innych, ale to już zewnętrzny blichtr. Jej wielkość nie wystarcza, a warunki pracy  jakie  mają zatrudniani przez nas pracownicy, oraz koledzy, ...

Czytaj więcej

Stan prawny

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199, oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 87/9 obręb P – 30.   Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą numer LD1M/0000121709/8. Łączna powierzchnia działki to 2.954 m2. Dotychczas z nieruchomości na zasadzie dzierżawy korzystała ...

Czytaj więcej

Historia siedziby ORA w Łodzi

Pierwszą siedzibą wyodrębnionej w 1949 roku Izby Adwokackiej w Łodzi były pomieszczenia kamienicy położonej w Łodzi przy ulicy Narutowicza 49. Niewątpliwie za walor tej lokalizacji uznać można jej odległość (zaledwie kilkudziesięciu metrów) od siedziby Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z którego powstaniem wiąże się wyodrębnienie Łódzkiej Izby Adwokackiej. W związku z istnieniem w tamtym okresie zespołów adwokackich, biura ówczesnej Wojewódzkiej Rady Adwokackiej, w tym ...

Czytaj więcej

Willa Zygmunta Richtera

Richterowie przybyli do Łodzi z Czeskiej Lipy już w 1825 roku. Zaczynali od chałupnictwa. W 1841 r. Józef Richter kupił trzy działki przy skrzyżowaniu ul. Wólczańskiej z Placową (dziś Skorupki), na których uruchomił ręczną tkalnię wyrobów wełnianych. Dominik Antoszczyk Wille Zygmunta Richtera, ulokowane są w fabryczno-rezydencjonalnym, jednym z dwóch tak dużych powstałych w centrum Łodzi, drugi należał do rodziny Geyerów. W kompleksie zachowały się również ...

Czytaj więcej

Zamiast wstępu

Pomimo tego, co macie Państwo w ręku, informuję uprzejmie, iż nie schodzimy do podziemia!!! Szanowne Koleżanki i Koledzy! Formuła wydania INFO-KRONIKI w wersji powielaczowej, jak mawiają niektórzy, jest wymuszona czasem i okolicznościami. Idea jest prosta, chęć przedstawienia Państwu propozycji zainwestowania przez nas adwokatów w majątek Izby, nasz majątek. Mecenas Wiesław Wolski odpowiadając na pytanie: jakie jest Pana zdanie co ...

Czytaj więcej