Home / Szkolenia / Kierownicy szkolenia aplikantów na konferencji

Kierownicy szkolenia aplikantów na konferencji

redel

Tegoroczna Wiosenna Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich  odbyła się w kwietniu w Niechorzu. Z naszej Izby udział wzięli adw. Stanisław Kubiak (zastępca kierownika szkolenia ds. karnych) oraz adw. Sylwester Redeł (kierownik szkolenia łódzkiej ORA).

Podczas konferencji omawiano najważniejsze sprawy dotyczące aplikacji adwokackiej, w szczególności pozjazdowe kwestie modelu kształcenia. Organizatorem była Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA. Byli też liczni goście, m.in. adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA; adw. Bartosz Grohman, członek NRA; adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny adwokatury oraz
dziekani ORA.

Przywitała uczestników adw. Elżbieta Nowak, przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich NRA. Omawiano m.in. zasady zatrudniania i współpracy adwokatów z aplikantami adwokackimi w izbach, analizowano sposoby przeprowadzania rocznych kolokwiów. Po dyskusji przyjęto stanowisko, że obecnie nie ma potrzeby dodatkowego regulowania zasad zatrudniania aplikantów. Była to pierwsza Konferencja Kierowników Szkolenia w nowej kadencji NRA. Wieczorem organizatorzy zaprosili uczestników na elegancką kolację.

Następnego dnia spotkania omówiono uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury dotyczącą ograniczenia ramowego planu szkolenia aplikantów. Stwierdzono, iż obecnie obowiązujący plan właściwie spełnia wymagania (ustawowe i regulaminowe). Pozostawiono poszczególnym izbom adwokackim możliwość uchwalania szczegółowych planów szkolenia w sposób najbardziej adekwatny do ich potrzeb, tradycji i możliwości. Merytoryczną część konferencji zakończyło ukonstytuowanie się jej prezydium w składzie: adw. Bartosz Grohman (wiceprzewodniczący), adw. Jerzy Zięba (wiceprzewodniczący) oraz adw. Marcin Derlacz (sekretarz).