Home / Szkolenia / Jak co roku w karnawale, aplikanci bawią się wspaniale!

Jak co roku w karnawale, aplikanci bawią się wspaniale!

redel

Spotkanie noworoczne aplikantów 2017. Karnawał, Nowy Rok i nasze coroczne spotkania z tej okazji to miła tradycja, merytoryczne podsumowanie odchodzącego roku, wręczanie nagród i wyróżnień. A przede wszystkim muzyka, integracja środowiska i dobra zabawa. To wieczór naszych aplikantów.

Noworoczne Spotkanie Aplikantów Adwokackich odbyło się 18 lutego w pięknych wnętrzach Hotelu Holiday Inn przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Uroczystość otworzyła starosta IV roku aplikantów Justyna Kopałka. W oficjalnej części przemawiali także dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz kierownik szkolenia, adw. dr Sylwester Redeł.

W części oficjalnej została także ogłoszona ważna i budząca dumę naszej Izby wiadomość, że kilka godzin wcześniej aplikantka adwokacka Julia Szkudlarek zdobyła trzecie miejsce w odbywającym się w Krakowie finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Adw. Stanisława Mikego.

Miła była obecność znacznej części członków naszej ORA oraz wywodzących się z Łodzi członków NRA. To wyjątkowy dzień: w ramach integracji mogli się spotkać w swobodnej atmosferze członkowie ORA, pracownicy Biura ORA oraz wszyscy aplikanci Izby Łódzkiej. Imprezę w całości przygotował samorząd aplikantów, a my – członkowie ORA – czuliśmy się zaszczyceni tylko jako goście. Samorząd zorganizował spotkanie na najwyższym poziomie. Dla mnie dodatkowo miało charakter wyjątkowy. Przede wszystkim było to moje pierwsze spotkanie noworoczne, podczas którego występowałem jako kierownik szkolenia aplikantów ORA w Łodzi; po drugie – tak bardzo chciałem tam być, że poszedłem nie całkiem zdrowy.

Zwyczaj noworocznych spotkań aplikantów z członkami ORA z pewnością będzie kontynuowany. Stanowią one ważny element integracji nie tylko aplikantów z różnych roczników, ale także ich z adwokatami. To realizacja idei wzajemnego szacunku, ale też szacunku dla starszeństwa i poszanowania wartości adwokackich. Co jest mi szczególnie bliskie i stanowi istotną część działania Referatu Szkolenia Aplikantów.

Do zobaczenia na spotkaniu w przyszłym roku!