Home / Szkolenia / Akademia Nowoczesnego Adwokata – przyszłość jest teraz

Akademia Nowoczesnego Adwokata – przyszłość jest teraz

fulko

Akademia Nowoczesnego Adwokata została powołana do życia na początku 2017 r. jako nowatorski i bezprecedensowy pomysł realizowany w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

W założeniach pomysłodawcy Akademia ma na celu umożliwienie członkom Izby Łódzkiej doskonalenia w trakcie praktycznych warsztatów, niezbędnych w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, tzw. kompetencji miękkich oraz umiejętności związanych ściśle z zawodem adwokata.
Poza dyskusją jest, że rozwijanie tych kompetencji i umiejętności to konieczność dla współczesnych adwokatów. W Akademii Nowoczesnego Adwokat zaplanowano szkolenia m.in. z umiejętności budowania relacji z klientem, psychologii przesłuchiwania świadków, zarządzania stresem czy też wykorzystywania nowoczesnych technologii w codziennej pracy adwokata.

W związku z tym, że Akademia jest tworzona dla adwokatów i z myślą o nich i aplikantach Izby, Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi skierowała do wszystkich członków Izby Łódzkiej ankiety (papierowe oraz online), by dokładnie poznać Państwa preferencje tematyczne co do szkoleń, które chcielibyście Państwo odbyć w Akademii. Prosimy się nie ograniczać sugestiami zawartymi w ankiecie i śmiało zgłaszać propozycje ewentualnych tematów szkoleń, które byłyby dla Państwa interesujące, bezpośrednio na adres mailowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (w tytule wiadomości mailowej proszę o podanie liter „ANA”).

Pierwsze szkolenie o intrygującym tytule Zawód Adwokat – Nowa Era odbyło się 25 marca w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Szkolenie miało charakter sześciogodzinnego warsztatu, w ramach którego uczestnicy mogli poznać style zachowań i komunikacji niezbędne w pracy z klientem, zmierzyć się z obrazem współczesnego adwokata widzianego oczami klienta oraz aktualnymi wyzwaniami rynku. Uczestnicy mieli możliwość posłuchać autentycznych wypowiedzi ankietowanych osób i skonfrontować je z dotychczasowym sposobem myślenia o sobie jako wykonujących zawód adwokata oraz adwokaturze jako całości. W trakcie warsztatów poruszane były również zagadnienia budowania relacji z klientem przez pryzmat pozycji eksperta. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali spersonalizowane wiadomości mailowe zawierające prezentację z warsztatów, w tym opisy wyników przeprowadzonych podczas nich testów.

Warsztat prowadzili Marta Kulik – certyfikowany coach ICC, psycholog, trener biznesu oraz Tomasz Piechocki – prawnik i doradca biznesowy, certyfikowany coach pracujący w oparciu o metodyki CoachWise™ oraz Team Coaching International™.

Zainteresowanych tematyką związaną z umiejętnością budowania relacji i komunikacji z klientem zapraszam do lektury znajdującego się w tym wydaniu Kroniki artykułu Marty Kulik i Tomasza Piechockiego.

Pozytywne i liczne zainteresowanie adwokatów Izby Łódzkiej szkoleniem Zawód Adwokat – Nowa Era zaskoczyło organizatorów. Adwokaci łódzcy po raz kolejny pokazali, że są otwarci na nowe inicjatywy i chcą poznawać nowe perspektywy wykonywania zawodu. W związku z tym Komisja Doskonalenia Zawodowego postanowiła pójść za ciosem i zorganizowała wiosenne szkolenie wyjazdowe w Gniewie w maju 2017 r. – po raz pierwszy w całości poświęcone Akademii Nowoczesnego Adwokata i tematom pozaprawnym.