Home / Szkolenia / Apelacje cywilne, karne, skargi…

Apelacje cywilne, karne, skargi…

Tegoroczne wyjazdowe szkolenie dla aplikantów wszystkich trzech roczników naszej Izby odbyło się we wrześniu – tradycyjnie w Słoku k. Bełchatowa w Hotelu Wodnik.

Wykłady dla wszystkich roczników były częściowo wspólne, zwłaszcza w formie warsztatów (przedkolokwialnych i przedegzaminacyjnych). Zajęcia poprowadzili zaproszeni goście, m.in. sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Świecki, wicedziekan adw. Bartosz Tiutiunik, sekretarz ORA adw. Sławomir Szatkiewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego dr Michał Kłos, dr hab. Michał Wojewoda, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego adw. Magdalena Eckerdsorf, adw. Ryszard Marcinkowski; przy moim nieznacznym udziale.

Po raz pierwszy szkolenie aplikantów miało charakter wspólnej nauki z inną izbą adwokacką. Wzięli w nim udział również aplikanci Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. To rozwija integrację środowiskową oraz sprzyja wymianie doświadczeń. Od samych zainteresowanych dotarły przychylne opinie o takiej formie szkolenia, którą w przyszłości będziemy kontynuować. Inne izby też chcą w nich brać udział.

Przeważały tematy związane z kolokwiami i egzaminem adwokackim, a więc tematyka apelacji cywilnych, karnych i skarg do WSA.

Zwieńczeniem pracy, wyczerpujących czwartkowych zajęć, była uroczysta kolacja połączona z dyskoteką. Na kolację przybył wzorem lat ubiegłych dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. W kolacji wzięła również udział znaczna część kadry dydaktycznej, przedstawiciele ORA w Łodzi, przedstawiciele ORA w Częstochowie z wicedziekanem, pełniącym równolegle funkcję kierownika szkolenia aplikantów, adw. Marcinem Karpińskim.

W piątek zajęcia trwały niemal cały dzień. Udało się pogodzić względy dydaktyczne z towarzysko-integracyjnymi, a nawet z międzyizbowymi. Mam nadzieję, że szkolenie przyczyni się do pomyślnego zdania kolokwiów i egzaminu adwokackiego, czego wszystkim Koleżankom i Kolegom Aplikantom serdecznie życzę. Wykładowcom oraz wszystkim uczestnikom szkolenia dziękuję za udział, miłą atmosferę i do zobaczenia na następnych!