Home / ARCHIWUM / Wydanie 64-65 / Wszystkiego najlepszego!

Wszystkiego najlepszego!

W listopadzie w Kijowie miałem zaszczyt reprezentować Naczelną Radę Adwokacką (NRA) na obchodach piątej rocznicy istnienia Ukraińskiego Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów (UNBA).

Organizacja, na czele której stoi adw. Lidia Izovitova, powstała w 2012 r. i zrzesza ok. 35 tys. adwokatów z całej Ukrainy. Obchody rozpoczęły się 16 listopada spotkaniem z władzami UNBA gości z Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

W kolejnym dniu w obradach uczestniczyło ok. 200 osób, w tym III wiceprezydent Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) Ranko Pelicarič oraz sekretarz regionalny Europy Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA), adw. Robert Małecki.

Słowo wstępne wygłosiła Lidia Izovitova, która przedstawiła historię samorządu adwokackiego na Ukrainie. Reprezentanci samorządów adwokackich podziękowali gospodarzom za zaproszenie i życzyli kolejnych lat rozwoju adwokatury u naszych sąsiadów.

Prelegenci ukraińscy i goście zagraniczni przedstawili drogę, jaką adwokatura ukraińska pokonała w ciągu ostatnich pięciu lat oraz czekające ją w przyszłości wyzwania. Przybliżyli też relacje, w jakich samorząd adwokatów ukraińskich pozostaje z organizacjami międzynarodowymi i jakie nadzieje wiązane są z taką współpracą, zilustrowali strukturę tego samorządu, w tym zadania i cele poszczególnych jego organów. Niezwykle interesujące – ja się wydaje także z perspektywy naszego samorządu – były wystąpienia adw. Valentyna Gvozdiy i adw. Andriya Tsygankova – członka UNBA, przewodniczącego Komisji Etyki UNBA. Pierwszy z nich omówił problem, jaki stoi przed adwokaturą ukraińską, a wiąże się z pracami nad projektem zamian w prawie o adwokaturze. Zmiany te – jak podkreślił – zmierzają do ograniczenia niezależności adwokatury i podporządkowania tego samorządu władzy wykonawczej. UNBA sprzeciwia się takim zmianom, dążąc do wzmocnienia pozycji adwokatury, w tym przy pomocy organizacji międzynarodowych i bliźniaczych samorządów z innych państw.

Z kolei adw. Andriy Tsygankov skupił się na kwestiach związanych z etyką adwokacką. Podkreślił, że adwokatów obowiązują spisane już Zasady Etyki Adwokackiej, które oparte zostały na doświadczeniach zdobytych m.in. przez CCBE. Z nieukrywaną dumą stwierdził, że Zasady Etyki, obwiązujące adwokatów z Ukrainy, są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Adw. Andriy Tsygankov odniósł się także do kwestii funkcjonowania adwokatów w przestrzeni internetowej i związanych z tym problemów etycznych.

Dalej obrady podzielne zostały na dwie części. Dla gości zagranicznych przewidziano panel dyskusyjny, w którym adwokaci z Ukrainy Valentyn Gvozdiy – wiceprezydent UNBA – oraz adw. Ivan Grechkivsky – członek UNBA, przybliżyli słuchaczom trudności, jakie wiązały się z powstaniem samorządu adwokackiego na Ukrainie, plany, jakie udało się zrealizować, i zadania, które stoją przed samorządem.

Krótkie wystąpienia, omawiające obecną sytuację adwokatur w państwach, z których przyjechali prelegenci, mieli Chika Muorah, doradca ds. polityki międzynarodowej w Towarzystwie Prawa Anglii i Walii, Veronice Horrer, dyrektor Departamentu Międzynarodowego BRAK oraz Ranko Pelicarič – III wiceprezydent CCBE.

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja – z wykwintnym menu i atrakcjami muzyczno-widowiskowymi. Wszyscy znakomicie się bawili. W sobotnie przedpołudnie dla gości z zagranicy zorganizowano wycieczkę po Kijowie.