Home / AKTUALNE WYDANIE / Ślubowanie nowego rocznika aplikantów

Ślubowanie nowego rocznika aplikantów

Urszula Bilska
referat aplikantów, ORA łódź

4 stycznia 2019 r., 51 aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej stało się członkami najstarszego zawodu zaufania publicznego w nowożytnej historii naszego kraju. To właśnie tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie nowego rocznika aplikantów adwokackich. Wyjątkowe, nie tylko ze względu na osiągnięcie najlepszego wyniku w Polsce z egzaminu wstępnego, ale także dlatego, że zapoczątkowało obchody 70-lecia Izby Łódzkiej.

 

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczącego Komisji, Prezesa Sądu Apelacyjnego Sędziego Sądu Apelacyjnego Tomasza Szabelskiego, SSA dr Michała Kłosa oraz prof. dr. hab. Lesława Górala.

Ślubowanie odebrał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Gratulując zdanego egzaminu z najlepszym wynikiem zdawalności w całym kraju (65,80%), Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura.

W wystąpieniu podkreślił, iż ślubujący wstępują do Adwokatury Polskiej jako środowiska z potężną tradycją propaństwową, patriotyczną, wolnościową i samorządową. Słowa gratulacji skierował do aplikantów również Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA, Tomasz Szabelski. Po uroczystych wystąpieniach Dziekan odczytał Rotę Ślubowania Aplikanckiego. Jak co roku, także podczas tej uroczystości wyróżniono aplikantów z najlepszymi wynikami na egzaminie wstępnym. Tym razem byli nimi Aleksandra Niewiadomska oraz Jakub Tomes, którzy uzyskali 133 punkty na 150 możliwych (jest to również jeden z najwyższych wyników w kraju).

Wszystkim nowym aplikantom adwokackim serdecznie gratulujemy.