Home / AKTUALNE WYDANIE / Filmowe spotkania na 100-lecie adwokatury

Filmowe spotkania na 100-lecie adwokatury

W 2018 r. obchodziliśmy setną rocznice powstania nowoczesnej Adwokatury Polskiej. Jednym z elementów naszego świętowania były spotkania filmowe zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi we współpracy z Kinem „Bodo”. Efektem tej pracy był Festiwal Filmowy „Masz prawo do Adwokata” oraz udział naszego środowiska w corocznym Festiwalu Filmowym Polówka.

Od marca do grudnia ubiegłego roku właściwie co miesiąc mogliśmy spotykać się razem na popołudniowych niedzielnych sensach filmowych. Chcieliśmy zaprezentować głównie kino polskie odnoszące się do naszego systemu prawnego i roli adwokata w wymiarze sprawiedliwości. Mając jednak na względzie bardzo szeroką reprezentację tematyki prawniczej w filmach zachodnich, postanowiliśmy w ramach festiwalu pokazać także produkcje zagraniczne. Pierwszym filmem, jaki obejrzeliśmy, był obraz w reż. Krzysztofa Kieślowskiego „Bez Końca”, którego projekcja odbyła się w dniu 18 marca 2018 r. Film dotyczył problemów związanych z wykonywaniem obowiązków obrońcy w procesach politycznych początku lat 80. Chcąc przybliżyć publiczności tę tematykę, zaproszono gościa w osobie dr adw Rafała Kasprzyka, który opowiedział zebranym o tamtych czasach i udziale adwokatury łódzkiej w obronie członków Solidarności. Kolejny wyświetlany film to także obraz Krzysztofa Kieślowskiego pt. „Krótki film o zabijaniu” (22 kwietnia 2018 r.). W dyskusji po filmie z udziałem Pana Dziekana adw Jarosława Zdzisława Szymańskiego omówiliśmy problem stosowania kary śmierci w polskim oraz zagranicznym wymiarze sprawiedliwości. Uczestnicy dyskusji w większości okazali się przeciwnikami kary głównej, jednak podczas dyskusji ujawniły się także podglądy jej przychylne. W maju, nawiązując do pięknej pogody oraz zbliżających się wakacji, sięgnęliśmy po kino amerykańskie, pokazując film „Prawnik z Lincolna” w reż. Brada Furmana. Dzięki niemu poznaliśmy adwokata prowadzącego mobilną kancelarię w swoim ekskluzywnym samochodzie marki Lincoln. Potem omówione zostały główne różnice pomiędzy wykonywaniem zawodu adwokata w USA i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zasad etycznych oraz okoliczności biznesowych wykonywania zawodu. W okresie wakacyjnym Festiwal Filmowy opuścił miłe i ciepłe wnętrza kina Bodo, przenosząc się na świeże powietrze, gdzie w ramach łódzkiej Polówki, której zostaliśmy mecenasami, zaprezentowaliśmy cztery filmy odnoszące się do udziału adwokatów w różnych częściach życia ludzkiego. Na początku mogliśmy obejrzeć „Strategię Mistrza” – adwokat w sporcie (projekcja 27.07.2018). Kolejnym filmem był obraz „Z miłości” – adwokat w branży muzycznej (projekcja 28.07.2018). Trzecim filmem było dzieło „The Florida Project” – adwokat w walce o prawo do opieki nad dzieckiem (projekcja 21.08.2018). Polówkę zakończyliśmy zaś obrazem pt. „Musimy Porozmawiać o Kevinie” – adwokat w obronie winnych zbrodni dziecka (projekcja 24.08.2018). Podczas spotkań na Polówce, przed każdym seansem publikowano logo naszej Izby oraz materiały związane z obchodami 100-lecia adwokatury. Mam nadzieję, że dzięki zasięgowi festiwalu i jego popularności wśród Łodzian, udało się rozpowszechnić pozytywne wizerunek naszego środowiska zawodowego wśród mieszkańców naszego miasta. Po wakacjach wróciliśmy do kina Bodo, gdzie we wrześniu pokazaliśmy film „Bezmiar Sprawiedliwości” w reż. Wiesława Saniewskiego. Nasi specjalni goście, adw Krystyna Skolecka Kona oraz adw Piotr Kona, nawiązując do fabuły filmu, przedstawili widzom swoje spostrzeżenia na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce oraz relacji pomiędzy poszczególnymi jego elementami i uczestnikami. Kolejnym filmem zaprezentowanym na festiwalu, był znakomity „Lincz” w reż. Krzysztofa Łukaszewicza odwołujący się swoją fabułą to prawdziwych wydarzeń z 2006 r., gdzie zdesperowani mieszkańcy małej mazurskiej wioski zabili nękającego ich wielokrotnie kryminalistę, dokonując tzw. samosądu. Po prelekcji Pan Wicedziekan adw Bartosz Tiutiunik opowiedział uczestnikom o słynnych i medialnych procesach w Polsce, a także odniósł się do prawnokarnej problematyki linczu. Ostatnią projekcją w ramach festiwalu był pokazu filmu „W ułamku sekundy” w reż. Fatiha Akina, (Francja/Niemcy, 2017) – jednego z najnowszych prawniczych filmów europejskich, którego tematem były problemy nacjonalistyczno-emigranckie, a także proces karny i najważniejsza dla tego procesu zasada domniemania niewinności. Festiwal zakończyliśmy w grudniu wraz z zakończeniem obchodów związanych ze 100-leciem adwokatury. Myślę, że nasz wysiłek zaowocował w miarę dużym zainteresowaniem publiczności (o dziwo nie adwokackiej). W każdej z projekcji brało udział około 20 osób (na Polówkach około 200/400 osób). Spotkaniom filmowym towarzyszyła bardzo szeroka promocja medialna w radiu, telewizji oraz mediach społecznościowych. Wpłynęło to na pewno na poszerzenie wiedzy społecznej na temat naszego zawodu oraz ukazaniu nas w wielorakich rolach życiowych, tak potrzebnych zwykłemu obywatelowi. Mam nadzieję, że mimo niewielkiego zainteresowania festiwalem wśród kolegów i koleżanek adwokatów, w przyszłych latach uda się nam powtórzyć festiwal lub też spotkania filmowe tak, jak to się dzieje u naszych bratnich radców prawnych, którzy raz w miesiącu spotykają się na takie projekcje.